Tiểu sử Johnathan Hạnh Nguyễn – Vua hàng hiệu thuê chuyên cơ đưa Thảo Tiên về Việt Nam cách ly

March 24, 2020 By 0 CommentsJohnathan Hạnh Nguyễn là một doanh nhân, ông là chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), ông nguyên là thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ. Ông …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: