Giáo Dục

sgk tiếng anh 11 cơ bản | download

May 23, 2020 By 1 Commentsgk tiếng anh 11 cơ bản
Link download:
Trình duyệt tốt nhất: Firefox
Nếu có điều kiện, bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả & nhà xuất bản nhé!

Sách giáo khoa tiếng anh 11 gồm 16 Units:
Unit 1 Friendship
Unit 2 Persional Experiences
Unit 3 A Party
Unit 4 Volunteer Work
Unit 5 Illiteracy
Unit 6 Competitions
Unit 7 World Population
Unit 8 Celebrations
Unit 9 The Post Office
Unit 10 Nature In Danger
Unit 11 Sources Of Energy
Unit 12 The Asian Games
Unit 13 Hobbies
Unit 14 Recreation
Unit 15 Space Conquest
Unit 16 The Wonders Of The World

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Nguồn: https://asqnet.org

Xem thêm bài viết khác: https://asqnet.org/giao-duc

Tags:


1 Comment on "sgk tiếng anh 11 cơ bản | download"

  1. Giải Trí Tổng Hợp
    May 23, 2020 Reply

    Đa tạ


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply