Ôn thi MOS Excel 2016: 1.4.1. Ẩn và hiện bảng tính (Hide or unhide worksheets)

March 26, 2020 By 0 CommentsVideo này là hướng dẫn ôn tập cho kỳ thi lấy chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) của ứng dụng Excel phiên bản 2016. Mã môn thi #77-727: Excel 2016: …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: