Ngữ Văn 8 – Tập II – Bài 32

April 4, 2020 By 0 CommentsNgữ Văn 8 – Tập II
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Thuỳ Dương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Bài 18:
– Nhớ rừng
– Ông đồ
– Câu nghi vấn
– Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Bài 19:
– Quê hương
– Khi con tu hú
– Câu nghi vấn (tiếp theo)
– Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Bài 20:
– Tức cảnh Pác Bó
– Câu cầu khiến
– Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
– Ôn tập về văn bản thuyết minh
Bài 21:
– Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
– Đi đường (Tẩu lộ)
– Câu cảm thán
– Câu trần thuật
– Viết bài tập làm văn số 5 — Văn thuyết minh (làm tại lớp)
Bài 22:
– Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
– Câu phủ định
– Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Bài 23:
– Hịch tướng sĩ
– Hành động nói
– Trả bài tập làm văn số 5 —
Bài 24:
– Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)
– Hành động nói (tiếp theo)
– Ôn tập về luận điểm
Bài 25:
– Bàn luận về phép học (Luận học phép)
– Viết đoạn văn trình bày luận điểm
– Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
– Viết bài tập làm văn số 6 — Văn nghị luận (làm tại lớp)
Bài 26:
– Thuế máu (rrích Bản án chế độ thực dân Pháp)
– Hội thoại
– Luyện tập yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Bài 27:
– Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)
– Hội thoại (tiếp theo)
– Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Bài 28:
– Kiểm tra Văn
– Lựa chọn trật tự từ trong câu
– Trả bài tập làm văn số 6 –
– Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Bài 29:
– Ông Giuốc — đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)
– Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)
– Luyện tập đ ư a các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
Bài 30:
– Chương trình địa phương (phần Văn)
– Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)
– Viết bài tập làm văn số 7 — Văn nghị luận (làm tại lớp)
Bài 31:
– Tổng kết phần Văn
– Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
– Văn bản tường trình
– Luyện tập làm văn bản tường trình
Bài 32:
– Trả bài kiểm tra Văn
– Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
– Trả bài tập làm văn số 7 –
– Văn bản thông báo
Bài 33:
– Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
– Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
– Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 34:
– Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
– Luyện tập làm văn bản thông báo 148
– Ôn tập phần Tập làm văn
Phụ lục: Bảng tra yếu tố Hán Việt
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://asqnet.org

Xem thêm bài viết khác: https://asqnet.org/suc-khoe

Tags: