Miền Cổ Tích – Sự Tích Bánh Chưng, Bánh Giầy

February 20, 2020 By 0 CommentsNgày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại,…

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: