Marant 54 DS

February 27, 2020 By 0 CommentsCs 150w/100 v Size 42 Đánh được 2 đôi loa cùng lúc Trở kháng 4-16 ohm 4 sò than xanh đen lớn Dể ghép loa, thích hợp nhạc vàng, nhạc trử tình, bolero Lh …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: