Khủng Long..Sansui QRX-7500A

February 14, 2020 By 0 CommentsKhủng Long.. Sansui QRX-7500A – hết số của dòng QRX -Đa dòng điện từ 110-240V -Chơi 8 sò sắt Hitachi, 4 channel. Rất hiếm, đáng sưu tầm. -Kích thước: …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: