Khi nào dùng Ampli Integrated, Preamplifier và Power Amplifier | Chia sẻ kiến thức 08

March 26, 2020 By 0 CommentsNghe nhạc, xem phim thì lựa chọn ampli integrated, preamplifier và power amplifier như thế nào? Ngoài những model loa nắm giữ “linh hồn” của mọi hệ thống …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: