Công Nghệ

Hướng dẫn Tính tổng vùng có chứa giá trị lỗi trong Excel – Daotaotinhoc.vn

March 26, 2020 By 3 CommentsMời các bạn xem Hướng dẫn Tính tổng vùng có chứa giá trị lỗi trong Excel – NguyenQuangVinh Đăng ký học online: …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags:


3 Comments on "Hướng dẫn Tính tổng vùng có chứa giá trị lỗi trong Excel – Daotaotinhoc.vn"

 1. linh nguyen
  March 26, 2020 Reply

  Thầy ơi sao e (=sum(if(iserror(Vùng tt),0,vung tt)) nhưng nó lại =0 vậy thầy

 2. xavi duc ngoc
  March 26, 2020 Reply

  nên chia sẻ file thực hành cuối mỗi video ạ

 3. Hoang Ice
  March 26, 2020 Reply

  thầy ơi, link file doiso.xla ở đâu vậy thầy ?


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply