Hà Nội họp khẩn về một sự việc liên quan đến Covid-19 | VTC Now

March 22, 2020 By 0 CommentsVTC Now | UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp khẩn thông tin về một sự việc liên quan đến dịch Covid-19. (*) Xem trên Facebook: …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: