Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn tặng 2 tỷ đồng xây dựng bia tưởng niệm

March 21, 2020 By 0 CommentsDoanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, Việt kiều Phillipines, và tập đoàn Liên Thái Bình Dương tặng 2 tỷ đồng xây dựng bia tưởng niệm trên đảo Song Tử Tây

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: