Dịch Học Tinh Hoa – Tủ sách triết học phương Đông

May 23, 2020 By 0 CommentsDịch Học Tinh Hoa
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Nhà Xuất Bản Trẻ
Người đọc: Lê Như Quỳnh
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện

Cuốn sách “Dịch học tinh hoa” (bản đầy đủ gồm 293 trang) của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần được xem là một bộ sách quý. Tuy nhiên Kinh Dịch có từ bao giờ, đến nay vẫn chẳng ai hay bởi vì từ đời vua Phục Hy tương truyền đã bắt đầu có Kinh Dịch mà ông vua thần thoại này xuất hiện cách đây hàng hàng nghìn năm hay hàng vạn năm chưa có gì chứng thực.

Chỉ biết rằng trải qua hàng nghìn năm, không biết bao nhiêu vị thánh hiền đã bổ sung, lý giải, mở rộng, đào sâu để cho Kinh Dịch trở thành một tác phẩm lạ lùng, vừa uyên thâm, vừa mênh mông, vừa cụ thể, bao hàm muôn lý, không gì không có, đọc nhiều cũng được, đọc ít cũng hay, vì chỉ đôi câu đã đủ làm thành một đạo lý. Đời nhà Tống, khi viết lời tựa cho việc xuất bản Kinh Dịch, Trình Di đã phải thốt lên “Thánh nhân lo cho đời sau như thế có thể gọi là tột bậc!”.

1. Lời nhà xuất bản
2. Chương 1. Sách Chu Dịch
3. Chương 2. Thái cực
4. Bát quái
5. Chương 5. Dịch là gì ?
6. Chương 4. Bà về chữ Thời
7. Phụ lục và phụ chú
8. Tứ tượng

Nguồn: https://asqnet.org

Xem thêm bài viết khác: https://asqnet.org/giao-duc

Tags: