Đầu CD Philips 624 và Amply Cambridge Audio A60

February 21, 2020 By 0 CommentsEm phối thử bộ amply và loa bao gồm ,cd philips 624 ,amply Cambridge Audio A60 ,Loa Ditton 15 .Mời các bác nghe thử và cho đánh giá a . Video được thực …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: