(ĐÃ BÁN) Loa REALISTIC NOVA-5 & Victor JA-S71 nguyen bản

February 26, 2020 By 0 CommentsLoa REALISTIC nova-5 nguyen bản Hình thức 89% Kich thứớc :cao 49 ngang 27 sau 21 ngoai hinh bass 20 cm công suất 60w/8 ôm ….tốn nứơc trà và bánh …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: