( Đã bán ) Ampli Pioneer SA-8800 trơn

February 18, 2020 By 0 CommentsNó là anh ruột của thằng 8800ii nổi danh giang hồ, mặt mũi có nét tương đồng nhưng ruột gan khác nhau. Thằng 8800 trơn sử dụng 1 tăng phô, đánh 4 sò sắt…

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: