Chuyện LANG LIÊU – Sự tích bánh chưng bánh dày – quan họ Bắc Ninh – Làn điệu Cây Trúc xinh

April 12, 2020 By 0 CommentsChuyện LANG LIÊU – Sự tích bánh chưng bánh dày
Làn điệu “Cây trúc xinh” – Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Lời: Trịnh Thị Tố Trinh

1. Xưa rất xưa, vua Hùng truyền ngôi thiên tử. Ai xứng để vua truyền ngôi? Một viên quan trong triều bày dâng phương cách: vua ban chiếu thi tài, món quí cúng dâng tổ tiên, hiếu kính vẹn tròn, ai xứng sẽ được nhường ngôi.
2. Sai gia nhân lên rừng rồi đi xuống biển, bao món lạ bao của ngon, nhiều hoàng huynh mẫu thân kề bên giúp sức, ngôi báu lẽ nào lại chẳng trao được trao? Ngôi báu lẽ nào lại chẳng tay về tay?
3. Riêng chàng Lang Liêu, hiền hậu một thân thui thủi. Ai giúp chàng, giúp chàng đây? Một đêm sâu, trong mộng Thần Tiên đã đến. Kính Đất kính Trời, chiếc bánh chưng màu xanh. Kính Đất kính Trời, trắng nõn bánh dầy thơm.
4. Nghe chuyện Lang Liêu kể rằng Thần Tiên mách bảo, vua xúc động phán truyền ngay: Trời Đất sinh vạn vật, sinh muôn dân chúng. Kính Đất kính Trời, Lang Liêu xứng được nhường ngôi. Biết Kính Đất . . . kính Trời . . . Lang Liêu xứng được nhận ngôi.

Nguồn: https://asqnet.org

Xem thêm bài viết khác: https://asqnet.org/meo-vat

Tags: