Chùa Một Cột giữa lòng Sài Gòn

March 23, 2020 By 0 CommentsNam Thiên Nhất Trụ do hòa thượng Thích Trí Dũng xây dựng ở quận Thủ Đức, mô phỏng theo kiến trúc và kiểu dáng của chùa Một Cột ở Hà Nội.

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: