Chiêm ngưỡng vườn măng tây bạc triệu ở Ninh Thuận | VTC Now

March 22, 2020 By 0 CommentsVTC Now | Trên vùng đất đồi khô cằn ở Ninh Thuận, ông Hùng Ky vẫn giúp cho cây măng tây xanh bén rễ vươn lên xanh tốt. Mô hình này giúp ông thoát nghèo, …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: