Caramen 10k vs caramen 100k – Ăn ngập miệng hay ăn ngập mặt? – Bé học Tiếng Anh cùng Lioleo Kids

February 21, 2020 By 0 CommentsCaramen chỉ có một, ai sẽ là người được ăn? Liệu chị Lio có thành công làm được caramen 100k ăn ngập mặt, hay Chan Chan sẽ chiến thắng với ly caramen…

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: