Cách thay đổi font chữ và cỡ chữ mặc định trọng Excel 2003, 2007, 2010, 2013 ✔️

March 27, 2020 By 0 CommentsThay đổi font chữ và cơ chữ mặc định trong các phiên bản excell ✅ Với Excel 2013, 2010, 2016: Vào File – Option. Tab General, mục Use this as the default font.

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: