Cách tạo mục lục trong WordPress

March 24, 2020 By 0 CommentsCách tạo mục lục trong WordPress với plugin Table of Content Plus. Plugin cho phép bạn thiết lập hiển thị mục lục: + Khi có từ 2 heading trở lên, 2 hoặc 3,4,5,6.

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: