Cách ẩn hiện các cột trong danh sách tìm kiếm của Nhập liệu nâng cao

March 31, 2020 By 0 CommentsGroup trao đổi & giải đáp kiến thức excel ứng dụng:

v8.0.0.2: 21-05-2018

+ Nâng cấp: chức năng Nhập liệu nâng cao, nhấp chuột phải trên tiêu đề hiển thị menu cho phép tự động co giãn độ rộng một cột hoặc tất cả các cột,
cho phép ẩn hiện các cột trong danh sách.
+ Nâng cấp: chức năng Nhập liệu nâng cao, mầu chọn các dòng sáng và dễ nhìn hơn.
+ Nâng cấp: chức năng Nhập liệu nâng cao, nhấp đúp chuột ranh giới hai cột để tự mở rộng cột vừa với nội dung.

+ Sửa: chức năng Nhập liệu nâng cao, lỗi đặt con trỏ vào trong danh sách giá trị tìm kiếm không dùng được phím mũi tên lên, xuống
+ Sửa: chức năng Nhập liệu nâng cao, lỗi nếu không đặt con trỏ vào trong danh sách giá trị tìm kiếm, bấm ngay vào thanh cuộn – scroll bar sẽ bị đóng màn hình tìm kiếm
+ Sửa: lập trình mạng với hàm RunMacroInServer. Sửa lỗi khi gửi và nhận giá trị thời gian trong phần gọi hàm của VBA.
(*) Download Add-in A-Tools:

Nguồn: https://asqnet.org

Xem thêm bài viết khác: https://asqnet.org/cong-nghe

Tags: