Bò lai bán giá 40 triệu, nuôi 30 tháng ,chưa dắt của hộ nông dân chăn nuôi .

February 16, 2020 By 0 Commentshôm nay mình quay con bò giống lai sin có giá 40 triệu, của hộ nông dân chăn nuôi bò thịt ,bán bò cho lái buôn, nuôi thời gian 30 tháng, để quý anh chi tham…

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: