Blue Shirts, Instrumental music, Màu Áo Xanh, Anh N. Dao, Hòa tấu, Lời ca

May 17, 2020 By 0 CommentsBLUE SHIRTS

Bright and blue our shirts,
Together keep forward.
Jolly marching song,
Young strong shoulders next by.

Though this road’s far away,
Winners’ belief raises head up.
Firm feet steps echo,
Desire to conquer peaks.

Listen to mountain river,
Signs of old heros are here.
Victories are calling youth,
To be named in the world.

Hands connected borderless,
Young and talent build this land.
Strong steps are in bright blue shirts,
Solid pace of new heart throbs.

Thank you all for viewing and comments! All the best!

MÀU ÁO XANH

Sáng tươi màu áo xanh,
Cùng nhau tiếp bước chân trời.
Rộn vang tiến quân ca,
Sánh vai sức mạnh tuổi trẻ.

Con đường nào có xa,
Niềm tin chiến thắng dâng tràn.
Nhịp chân bước vang xa,
Khát khao chinh phục đỉnh cao.

Lắng nghe lời âm vang sông núi,
Còn đây những dấu xưa oai hùng.
Chiến công gọi tuổi xanh tiếp bước,
Thành danh sánh năm châu hùng anh.

Nối tay niềm vui không biên giới,
Tài năng xây đắp non sông này.
Bước chân dồn màu xanh tươi sáng,
Nhịp sống mới trái tim rộn ràng.

Nguồn: https://asqnet.org

Xem thêm bài viết khác: https://asqnet.org/lam-dep

Tags: