Bài tập làm hạ créatinine chữa bệnh suy thận ̣L'exercice diminue la créatinine

March 28, 2020 By 0 CommentṣL’exercice diminue la créatinine chez les patients présentant une insuffisance rénale.

Contacter : Dr. Ta Trung Thao : tatrungthao@gmail.com

—————

Trung tâm thể dục làm hạ đường-huyết không dùng thuốc.

Địa điểm tập thể dục khí công chữa bệnh miễn phí tại Cộng Dồng Công Giáo VN Nhà Thờ ST. MARC 2600 Beaubien Est/ góc đường Số 1, vào cửa đường Số 1
Mỗi Chủ Nhật Từ 13:30- 15:00h Hướng dẫn tự chữa bệnh.
Từ 15:00-17:00 Tập thể Dục Khí Công
ĐT liên lạc để biết thêm chi tiết :
Anh Hoàng :514 485 0191 , Anh Thành 438 879 6109, Cô Thu Hằng 514 245 3732
Thắc mắc cần hỏi bệnh, gửi email đến Thầy : doducngoc@gmail.com

Nguồn: https://asqnet.org

Xem thêm bài viết khác: https://asqnet.org/suc-khoe

Tags: