Công Nghệ

Bài 27: Hiệu chỉnh đoạn thẳng trong Sketchup.

March 23, 2020 By 2 CommentsBạn có thể học các khóa học của chúng tôi tại ——————————————————————- LIÊN HỆ CHÚNG TÔI: ANABIM CO,….

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags:


2 Comments on "Bài 27: Hiệu chỉnh đoạn thẳng trong Sketchup."

  1. Nhạc Hay
    March 23, 2020 Reply

    Làm sao chọn nhiều đoạn đối tượng vây ah e chọn 3 cái cửa sổ thì bấm chọn vào cái này r bấm vào cái khác nó mất cái ban đầu chọn

  2. Tran Dung
    March 23, 2020 Reply

    Bạn nào chỉ giúp mình cách khử răng cưa trong đoạn thẳng, và bỏ dấu đậm chỗ giao điểm hai hay nhiều đoạn thẳng?


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply