amply Receiver Yamaha Cr-820 Japan xuất Mỹ

February 16, 2020 By 0 Commentsamply Receiver Yamaha Cr-820 Japan xuất Mỹ- . Dòng xuất Mỹ, điện 120v. . Chạy 4 sò sắt #TOSHIBA đỏ chót, 240w công suất, fm full 108mhz. . Đẹp kính kong …

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: