17. Hình Chúa Giêsu Hài Đồng từ Mình Thánh Chúa

January 31, 2020 By 0 CommentsPHÉP LẠ THÁNH THỂ
Thực hiện:
Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng và Sr. Immaculata Đào thị Thu Thủy, tại Roma, Italia

1. Mình Máu Thánh Chúa giữ cho tàu khỏi chìm

2. Máu Thánh nhuộm đỏ khăn Thánh

3. Thánh Nữ Chiara và Chúa Giêsu Thánh Thể

4. Thánh Antôn và Phép Lạ Thánh Thể tại Toulouse

5. Kiệu Bà La Fosse

6. Phép Lạ Thánh Thể tại Lộ Đức

7. Chúa Giêsu Hài Đồng trong Bánh Thánh

8. Khỏi bệnh sau khi rước Mình Thánh Chúa

9. Phép Lạ Thánh Thể Lanciano

10. Chú bé câm tại nhà thờ Chính Toà La Rochelle

11. Phép Lạ Thánh Thể tại Bordeaux

12. Phép Lạ Thánh Thể tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Anrê

13. Thánh Giá và các dụng cụ cuộc khổ nạn hiện trên bánh thánh

14. Phép lạ Thánh Thể tại Perpignan

15. Phép lạ Thánh Thể Bolsena

16. Jeanne Fretel và Chúa Giêsu Thánh Thể tại Lộ Đức

17. Hình Chúa Giêsu Hài Đồng từ Mình Thánh Chúa

18. Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành bệnh tật cho tín hữu nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lộ Đức

Nguồn:https://asqnet.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://asqnet.org/giai-tri

Tags: