☀️Ampli Technics SU-V6X.

February 24, 2020 By 0 CommentsAmpli Technics SU-V6X. New class A. Hàng Nhật về đẹp gần như mới. Máy chạy 4 sò than xanh đen to, công suất 193W, chuyên trị loa khó tính, đặc biệt dòng…

Nguồn:https://asqnet.org/

Tags: